Mobirise

B Terv – A másik választás c. projekt

Az EFOP-1.8.7-16 „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében” c. felhíváshoz


A projekt megvalósítói:

Konzorciumvezető: Drogambulancia Alapítvány

                                     Székhely: 3525 Miskolc Feszty Árpád u. 25.

Konzorciumi partner: LAURUS Szociális és Kulturális Egyesület,

                                        Székhely: Miskolc Iván u. 57.

  __________________________________________________

A projekt céljai :

◦ A fiatalok számára, olyan közösség kialakítása, mely megvédi őket a káros és veszélyes kortárs hatásokkal szemben, valamint pozitív mintát nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére.

◦ Projektünk kidolgozásánál alapvető cél volt a résztvevők egészségtudatos magatartásának fejlesztése a hasznos szabadidős tevékenységeken keresztül. Az egészségfejlesztésünk célja a droghasználattal kapcsolatban az ahhoz vezető kockázati tényezők szerepének csökkentése és a drogfogyasztás előfordulását mérséklő, védő tényezők felerősítése, összességében a droghasználat (legitim és illegitim drogok) előfordulási arányának csökkentése. Pályázatunkat az egészségfejlesztés komplex modelljének szemléletével valósítjuk meg. A drogmentességet az egészséges élet részeként - és nem önálló célként - képzeljük el.  

◦ Programunk nem csak a fiatalokat, hanem a családjukat is bevonja a programba. A közös családi programokon való részvétel segíti a családon belüli kommunikációt. A résztvevők rendszeres találkozása hosszútávon a helyi közösség építést is szolgálja. Hozzájárulunk a szülői készségek fejlesztéséhez, a szülők és családok bevonásával erősítjük a családi rendszert, érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programokat valósítunk meg;

◦ A veszélyeztetett célcsoport számára specifikus programok kialakítása, melyek reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra is,

◦ A résztvevők viselkedésében olyan magatartásminták kialakítása és elsajátíttatása a cél, mely segítségével képesek feldolgozni eddigi életük tapasztalatait, képesek lesznek nemet mondani a kortárshatásokra, egészségesebb életmódot tudnak kialakítani.

◦ Célzott prevenciós szemléletformáló programjainkkal célunk hozzájárulni a szerhasználat megelőzéséhez és visszaszorításához;

◦ További célunk együttműködések kialakítása a szakmai szervezetekkel/intézményekkel, ezáltal ösztönözve a helyi szintű kezdeményezéseket, valamint hozzájárulni a területi együttműködések megerősítéséhez; a szakemberek fejlődéséhezés helyi akciótervet dolgozunk ki a szenvedélybetegség megelőzése érdekében a fenntarthatóság és hatékonyság figyelembe vételével.

◦ A területi együttműködés során a szakemberek ismereteinek bővítése az UPSZ-ek témakörében.

◦ Korai kezelésbe vétel, a korai szerhasználat jeleit mutató célcsoporttagok bevonása a célzott prevenciós programokba.

◦ Személyes és közösségi erőforrások fejlesztése a projektünk célterületein. 

______________________________________________


A projekt által megvalósítandó programelemek:     


Elég jó szülő vagyok – családi rendszer megerősítése

A szülők és a család bevonásával megvalósuló a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok megvalósítása

Cél: Család megerősítése, szülői készségek fejlesztése, esélyteremtés, hátránykompenzáció  


Tükör-kép – személyes erőforrások fejlesztése Miskolcon.

3 helyszínen: Pereces, Avas, Belváros

Személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság, ön- és jövőképet determináló faktorai a problémának) és a közösségi erőforrások fejlesztése 


Szakmai workshopok

Az intézményrendszerre vonatkozóan együttműködési kötelezettség vállalása, területi együttműködés kialakítása

A helyi kábítószer-probléma megelőzés és a korai kezelésbevétel elősegítése érdekében a helyi együttműködések erősítése és fejlesztése

Helyi akcióterv elkészítése

A hosszú távú hatások elérése érdekében Helyzetértékelés, beavatkozások, módszerek és szabályozások kidolgozása, monitorozása

A helyi kábítószer-probléma megelőzés és a korai kezelésbevétel elősegítése érdekében a helyi együttműködések erősítése és fejlesztése

Kulcs - beilleszkedési és életvezetési készségek fejlesztése

A fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési és kapcsolati problémáinak kezelését segítő programok megvalósítása, valamint az életvezetési készségek és a szociális (társas) befolyásolás és interperszonális készségek fejlesztése (pl. agresszió kezelését segítő tevékenységek).

Célzott speciális programok, beavatkozások megvalósítása a különösen veszélyeztetett, marginalizált, illetve hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (például rászoruló személyek, romák) fiataljai és szülei, valamint a szűkebb környezete körében

Esélyteremtés, hátránykompenzáció

   

Alternatív szabadidős programok:

Személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság, ön- és jövőképet determináló faktorai a problémának) és a közösségi erőforrások fejlesztése, esélyteremtés, hátránykompenzáció  

Balansz - Stressz oldó torna

Kamakupa sportnap szervezése

Ifjúsági klub működtetése - Miskolc-Pereces

Fotóklub Avasi fiataloknak

Kommunikációs műhely – Miskolc-Avas

Újrahasznosító és Barkácsműhely   – Miskolc-Avas   

Playback színház - Miskolc-Avas

Belvárosi kalandtúrák

Nyári napközis táborok

Önismeret és a személyiség fejlesztő programok:

A technikák alkalmazását lehetővé tevő programok megvalósítása a függőnek nem minősülő, de problémás kábítószer-használat jeleit mutató személyek számára.

Cél: Személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság, ön- és jövőképet determináló faktorok) és a közösségi erőforrások fejlesztése

Esélyteremtés, hátránykompenzáció

Identity - önismeret-fejlesztő társasjáték klub

Manu-art – önismeret-fejlesztő alternatív művészeti technikák

Online labirintus - az internet előnyei és veszélyei

________________________________________


LAURUS Szociális és Kulturális Egyesület

- konzorciumi partner - programelemei:

Workshopok

Információnyújtáson alapuló programok kialakítása és megvalósítása

A célcsoport számára workshop formájában naprakész információk eljuttatása–8 db workshop, összesen legalább 80 fő bevonásával

Szemléletformáló programok, valamint célzott beavatkozások, Hozzájárulás a projekt és felhívás céljaihoz, OP-hoz

Prevenció

Egészség-érték alapú szemléletmód kommunikációja

„Gyerekszoba” program, amelynek középpontjában a család, kiemelten a szülő-gyerek kapcsolat fejlesztése áll

Család megerősítése, szülői készségek fejlesztése

Esélyteremtés, hátránykompenzáció

Érzelem – érték

Az érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő programok

Foglalkozássorozat komplex fejlesztendő járások településein összesen 11 helyszínen

Személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság, ön- és jövőképet determináló faktorok) és a közösségi erőforrások fejlesztése

Szakmai workshopok

A területi együttműködés keretében megtartásra kerülő egyeztetéseken túl közvetlenül a célcsoporttal foglalkozó szakemberek számára további szakmai műhelyek és esetmegbeszélő csoportok tartása.

25 alkalommal

Az új pszichoaktív anyagok megjelenésével a változó szerhasználati magatartások kapcsán felmerült új helyzetek felismerésére és kezelésére felkészítő szakmai műhelyek

Önsegítő csoport bevonása csoportfoglalkozásokba

foglalkozások szervezését és önsegítő csoportok bevonását segítő programok

Személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság, ön- és jövőképet determináló faktorok) és a közösségi erőforrások fejlesztése

Zene klub – Miskolc-Vasgyár

Ju-jitsu klub – Miskolc-Vasgyár

Kondi klub – Miskolc-Vasgyár

Extrém klub – Miskolc-Vasgyár

Napközis táborok

Személyes (problémamegoldó képességek, önismeret, önazonosság, ön- és jövőképet determináló faktorok) és a közösségi erőforrások fejlesztése

Esélyteremtés, hátránykompenzáció


 

 


Drogambulancia Alapítvány 2019