Ha érvénytelen a TAJ

2020. júliusától egészségügyi ellátások csak abban az esetben vehetőek igénybe térítésmentesen, ha biztosítási jogviszonyuk rendezett.  

2021-től a rendszer érvényteleníti a TAJ számát, ha 6 hónapnál hosszabban rendezetlen a biztosítási díja.

Az egészségügyi szolgáltatást a törvény szerint ingyen veheti igénybe, aki:

 1. biztosított (pl. bejelentett munkája van),
 2. más jogcímen jogosult (pl. nappali tagozaton tanul vagy nyugdíjas), 
 3. vagy egészségbiztosítási járulékot fizet.

Ha nem zöld a taj száma, azt jelenti, hogy ön egyik kategóriába sem tartozik.

Amíg nem rendezte a biztosítását, sem táppénzre,
sem tb támogatott gyógyszerre, sem ingyenes egészségügyi ellátásra
nem lesz jogosult!

Ha a beteg taj-száma érvénytelenítésre került, akkor a beteg csak úgy kaphat tb-támogatott egészségügyi szolgáltatást, ha kifizeti az egészségügyi szolgáltatás árát.    

 A szolgáltató a költségekről előre meghatározott díjtételei szerint számlát állít ki, amelyet a beteg köteles kifizetni.
 
Ez esetben a mi egészségügyi szolgáltatásainkért a következők szerint kell fizetni:

  AZ ÖN ELLÁTÁSÁNAK KÓDJA ÉS A NÉMET PONTÉRTÉK (1.98) SZORZATA!    (Az ellátás kódja az Ön igénybevett ellátásától függ. )

Előzetes orvosi állapotfelmérés “elterelés” esetén: 20 000.- Ft.

         A fizetendő díjról az ellátás előtt tájékoztatást kapnak klienseink.  

A szociális közösségi ellátás keretében nyújtott szolgáltatásainkat Ön térítésmentesen veheti igénybe.

Milyen módon kezdeményezhető a jogviszony rendezése?

A jogviszony rendezési eljárást az ügyfél a saját adatai vonatkozásában elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, továbbá személyesen vagy meghatalmazottja útján, illetve postai úton kezdeményezheti a kormányhivatalnál. 

A kormányhivatalokról bővebb tájékoztatást a kormányhivatalok honlapján (www.kormanyhivatal.hu) találhat

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Elektronikus úton a kormányzati portál ügyfélkapuján (www.magyarorszag.hu) keresztül kezdeményezheti jogviszonya rendezését a NEAK jogviszony nyilvántartás szolgáltatása segítségével. Amennyiben Önnek még nincs ügyfélkapus regisztrációja, úgy az ügyfélkapus regisztrációról a kormányzati portálon kaphat bővebb tájékoztatást. 

Milyen dokumentumok alkalmasak a jogviszony rendezésére?

A hatósági eljárás indításához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély]
 • lakcímkártya,
 • meghatalmazás, amennyiben nem az igénylő jár el az ügyben,
 • valamint az egészségbiztosító nyilvántartásából hiányzó jogviszony fennállásának valószínűsítésére alkalmas dokumentumok.

A fennálló jogviszony igazolásához felhasználható: 

Az eljárás során minden közokiratot, teljes bizonyító erejű magánokiratot, valamint minden más erre alkalmas további bizonyítási eszközt fel lehet használni, amely az egészségbiztosítási jogosultságot megalapozó jogviszonyt, jogosultságot valószínűsíti, így pl.:

 • a foglalkoztató vagy a bejelentésre kötelezett szerv által kiadott igazolás a bejelentés teljesítéséről,
 • az állami adóhatóság által érkeztetett/iktatott bejelentőlap, (T1041, T1011)
 • munkaszerződés, vagy kinevezési okirat, és 3 hónapnál nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás,
 • diákigazolvány, iskolalátogatási igazolás/hallgatói jogviszony igazolás, vagy gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó és a tanuló között létrejött szerződés, ami a gyakorlati képzésre vonatkozik,
 • határozat a nyugdíj vagy a rehabilitációs ellátás folyósításról,
 • hatósági bizonyítvány az egészségügyi szolgáltatásra való szociális rászorultságról,
 • igazolás a folyósított ellátásról (pl. GYES, GYET)

Mi történik, ha valaki nem kezdeményezi a jogviszonyának rendezését? 

A rendezetlen jogviszonnyal egészségügyi ellátást igénybe vevő személyek adatait a NEAK átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Az adatok alapján a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését az adóhatóság ellenőrzi. Amennyiben járulékfizetésre vonatkozó adatokat nem találnak, a NAV megkeresi az ügyfelet annak érdekében, hogy igazolja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosító alap jogviszony hiányában egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. 

A megkeresés eredménytelensége esetén az egészségügyi szolgáltatási járulékot az adóhatóság hivatalból előírja.