Eredmény(ek) 14 mutatása

Visszajelzések 2. rész

Nagy Tibor István addiktológiai konzultáns kollégánk „Józanság csoport”-ba járó kliensei mondták:   

„Amióta a csoportba járok, nem ittam egy kortyot sem és nem hiányzik. Otthon érzem magam. Rég nevettem már őszintén, de a sorstársak között ez is sikerült.”

„Azt hiszem most találtam meg azt a közösséget, ami számomra működőképes lehet és fejlődhetek.”

„Ez a csoport legjobbkor jött, mert azt, ami miatt először józanodni kezdtem elveszítettem és veszélybe került minden.”

„A családom hetek után észrevette, hogy valami történik velem és ők is másképpen kezdték el látni a dolgokat. 

„Visszaestem, szégyellem magam, de újra megpróbálom józanul, és ebben itt minden segítséget megkapok. „

„ Számomra ez az egyedüli hely, ahol meghallgatnak, ahol nem ítélkeznek. Ide szívesen jövök.”

Közös alkotás

Szülő-gyermek kézműves foglalkozást indítottunk. A közös alkotást nem csak a gyerekek, de a szülők is élvezték. Minden alkalommal más-más technikát próbálhatnak ki a gyerekek és persze a felnőttek.

A szülő-gyermek foglalkozások 8.30-kor kezdődnek hétfőnként.

Világnap-Küzdelem

Minden év június 26-a a Kábítószer fogyasztás elleni küzdelem Világnapja.   

A világnapi üzenet: „Első az ember: állítsuk le a megbélyegzést és a diszkriminációt, erősítsük a megelőzést”

Az ebből az alkalomból rendezett kitelepülésen a Miskolc Plázában voltunk. Még a gyorsétkezdébe is vittük a hírt a pólóinkon, hogy vagyunk. Hogy a Drogambulancia segít, csak kapcsoljon mindenki időben, hogy a szertelenség elérése kevésbé legyen küzdelmes. Együtt minden könnyebb!

Veszély a parkokban, aluljárókban

Fecskendők, tűk, melegítésre használt fémdoboz aljak hatalmas mennyiségben a város több pontján.  

Egyre többször kapunk jelzést a lakosságtól, hogy drogszemetet találtak Miskolcon. De, nem csak a lakosságtól, hanem a Miskolci Önkormányzati Rendészettől is, akikkel napi szintű, és kiváló az együttműködésünk.    

Az elmúlt időszak bejelentései alapján kijelenthetjük: Miskolc városa erősen fertőzött drogszeméttel. Szinte nincs olyan terület, városrész, ami ne lenne érintett. A felvételeket látva sokszor csak a szerencsén múlik, hogy nem lépünk bele, vagy nem ülünk bele a tűbe mi, vagy a gyerekeink. A drogszemét veszélyes hulladék, és komoly veszélyeket jelent azok számára, akik érintkeznek vele (HIV, hepatitis B, hepatitis C), így a drogszemét összeszedését csak komoly óvintézkedések mellett, illetve felszerelések birtokában lehet végezni. Ezeknek az eszközöknek a beszerzése azonban komoly anyagi terhet jelentett a Drogambulancia Alapítvány számára. Miskolc városának drogszemét-mentesítése közös ügyünk. Ezért kérem – ha Ön is fontosnak érzi Miskolc drogszemét-mentesítését – támogassa Alapítványunkat, hogy ezt a munkát is folytathassuk.

Adószámunk: 18401712-1-05

Számlaszámunk: 54500181-10017643 MBH Bank Nyrt.

Közleményrovatba tüntesse fel, hogy adomány.

Ha drogszemetet talál, hívjon minket: 46/431-310, vagy írjon üzenetet ide, vagy a drogprevencio@gmail.com e-mail címre.

A miskolci Drogambulancián lehetőség van a tűcserére is. A behozott, használt tűért cserébe, steril tűt adunk. Ennek célja, a fertőzőbetegségek terjedésének visszaszorítása mellett, az eldobált tűk és fecskendők, vagyis a drogszemét csökkentése és szakszerű megsemmisítése.  

 

Elterelés

Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyében  a  Drogambulancia Alapítvány végzi az elterelést.  Ez egy hatósági eljárás, melynek részeként elterelő kezelést nyújtunk a szert kipróbáló, illetve alkalmi szerfogyasztók részére. Olyan prevenciós beavatkozás, melyet a büntetőeljárás alternatívájaként az eljáró hatóság (rendőrség, bíróság, ügyészség) ajánl fel. Szolgáltatásunk folyamatos. A hozzánk érkezők minden segítséget megkapnak. Nem kell külön szakorvoshoz menniük, a miskolci Drogambulancián, a szakorvosi állapotfelmérés után, már el is kezdhető az elterelés, és nem csupán mentesülhetnek a büntetés alól, de a fél évig tartó programban komoly önismeretre is szert tehetnek szakembereink segítségével. Fél éven keresztül hetente egy órában találkoznak a kliensek a kijelölt mentorukkal vagy a csoportfoglalkozásokon vagy egyéniben.

Ennek hatékonyságáról a kliensek így nyilatkoznak:

„Igazából azért jöttem ide, mert muszáj volt és most olyan dolgokról beszélek, amit még soha senkinek sem mondtam el és soha senki nem kérdezett meg.”

„Ezelőtt mindennap füveztem, nem is terveztem letenni. Sohasem gondoltam volna, hogy egyszer azt mondom: már három hónapja tiszta vagyok.”

„Furcsa ezt belátni, de ha nem ismertem volna meg ezt a helyet, akkor már nem élnék.”

 Az elterelés formái Drogambulanciánkon:

  • kábítószer-függőséget gyógyító kezelés
  • kábítószer-használatot kezelő más ellátás
  • megelőző-felvilágosító szolgáltatás

Hogy a kliens melyikre járhat, a nálunk rendelő szichiáter szakorvos állapítja meg. Ez a vizsgálat az előzetes állapotfelmérés. Az előzetes állapotfelmérés célja:

Az addikció súlyosságának megállapítása, melyet az előzetes állapotfelmérést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltató pszichiátere, addiktológus szakorvosa vagy klinikai szakpszichológusa (a továbbiakban együtt: előzetes állapotfelmérést végző intézmény) végzi.

Az elterelést kábítószer-függők esetében drogfüggőséget gyógyító kezelésen, alkalmi droghasználók esetében kábítószer-használatot kezelő egyéb ellátáson, vagy felvilágosító-megelőző szolgáltatáson való részvétellel kell teljesíteni.

Fontos, hogy a kliens is tisztában legyen azzal, hogy az elterelés alternatíva a büntető eljárás alá vont személyek számára. A hat hónapos programon való részvétellel válthatják ki a büntetést, amit kábítószer (illegális szer) fogyasztás, birtoklás miatt szabnának ki rájuk. Ha a gyanúsított nem vállalja az elterelő kezelést, vagy vállalta, de nem tudja okirattal igazolni a hat hónap folyamatos teljesítését az elsőfokú ítélet meghozataláig, akkor a vádemelés után a bíróság vagy valamilyen intézkedést fog alkalmazni (általában fiatalkorúaknál: megrovás vagy próbára bocsátás) vagy büntetést szabnak ki (tipikusan pénzbüntetés, vagy felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztés).

Az a kliens, aki vállalta a hat hónapos programon való részvételt, hogy ezzel kiválthassa a büntetést, amit kábítószer (illegális szer) fogyasztás, birtoklás miatt szabnának ki rájuk köteles többek között:

  • Betartani az intézmény házirendjét.
  • A foglalkozásokon pontosan megjelenni, azokon aktívan részt venni.
  • A megbeszélt időpontokról történő távolmaradását előre jelezni.
  • Együttműködni az ellátást biztosító intézménnyel.

Elterelésre elsősorban akkor van lehetőség, ha valaki ellen személyes használatra szolgáló csekély mennyiségű drog megszerzése vagy tartása, termesztése (a fogyasztás feltételezi az előbb felsoroltakat) miatt indul eljárás. Amennyiben az elterelés feltételei adottak (tehát a bűncselekmény olyan, hogy lehet elterelést alkalmazni, és az elkövető is vállalja a kezelést vagy a felvilágosító-megelőző tanfolyam elvégzését), úgy az elterelés lehetőségéről egy alkalommal a tájékoztatást kell nyújtani. Ha az elterelést vállalják, úgy attól függően kell intézkedni: a rendőrségnek fel kell függeszteni a büntetőeljárást, vagy ha ezt nem tette meg, akkor az ügyészségnek el kell halasztania a vádemelést (ha mindkettő elmulasztja, úgy az elterelés lehetőségét a bíróság is felajánlhatja, s pótolhatja az eljárás felfüggesztését is).

Erre egy eljárásban csak egyszer kerülhet sor és egy év időtartamra. Ez alatt az idő alatt kell a gyanúsítottnak igazolnia a hat hónapos folyamatos kezelésen való részvételt – ha az egy év alatt az igazolást benyújtják, úgy a büntető eljárást meg kell szüntetni. Ha ezt valaki elfelejtette, vádat emelnek ellene, de még az elsőfokú ítélet meghozataláig csatolhatja az okiratot. Tehát ha valakit elkap a rendőrség, akkor a biztonság kedvvért célszerű a kezelést minél hamarabb elkezdenie, nem kell feltétlenül megvárni a hivatalos határozatot, illetve ha kicsúszik a határidőből fontos, hogy a tárgyalásra már legyen igazolása.

Program megszakadása

Ha a kliens egy hónapnál régebben nem jelenik meg, (pontosan 30 napon belül) megszakad az elterelés, ismét az elejétől kell kezdeni. Ilyenkor elvész az addigi megjelenés, elölről indul a 6 hónap. Ha a kliens önhibáján kívüli, igazolt okból maradt távol 30 napnál tovább, ebben az esetben nem szakad meg az elterelés, de a 30 napon túli napokkal az elterelés kurzus hat hónapja meghosszabbodik.

Mikortól?

Nyomozás felfüggesztése, vádemelés elhalasztása, illetve bírósági eljárás felfüggesztése esetén, valamint előzetes állapotfelmérés után lehet megkezdeni a megelőző-felvilágosító (elterelés) szolgáltatást.

Milyen iratokra, van szükség, a szolgáltatás megkezdéséhez:

1. az eljáró nyomozó hatóság által kiadott tanúsítványra, vagy az ügyészi vádelhalasztó határozatra, vagy a bíróság eljárást felfüggesztő határozatra,

2. személyazonosságot igazoló okiratokra,

3. az előzetes állapotfelmérés eredményéről szóló írásos tájékoztatóra, amelyet az állapotfelmérést végző intézmény ad ki. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell, az érintett személyre vonatkozó diagnózist, a szolgáltatás indokolt formáját, illetve a szolgáltatást nyújtó intézményeket.

A szolgáltatás időtartama, folyamatossága, megkezdése:

1. A szolgáltatás igénybe vétele önkéntes, 6 hónapig tartó, 24 órás időintervallumban történik.

2. A megelőző – felvilágosító szolgáltatás ¼ része, azaz 24 órából 6 óra, egyéni esetkezelés módszerével valósul meg. A fennmaradó 18 óra, 10, maximum 15 fős csoportokban, csoportfoglalkozások keretein belül történik.

Fontos:

Szerződéskötés történik a szolgáltatást nyújtó intézmény, és a szolgáltatást igénybe vevő között, amely tartalmazza az ellátás időtartamát, szakmai kereteit, célját, módszereit, a megfelelés kritériumait és a kizárás feltételeit.

Lényeges és kiemelten fontos, hogy két megjelenés között, legfeljebb harminc nap telhet el. Abban az esetben, ha elháríthatatlan, az érintett személy önhibáján kívül felmerülő, igazolt külső ok miatt két megjelenés között harminc napnál hosszabb idő telik el, úgy a harminc napot meghaladó időtartam, a megelőző-felvilágosító szolgáltatás idejébe nem számítható be, de a szolgáltatás folyamatossága nem szakad meg.

Beutaló nélkül, de időponttal

A Drogambulancia beutaló nélkül igénybe vehető járóbeteg szakellátó hely, de a vizsgálatokat előjegyzés alapján végezzük!

Kérjük klienseinket, hogy az egyeztetett időpontot tartsák be a várakozások, csúszások elkerülése érdekében.

Késés esetén másik időpontot adunk!

TELEFONSZÁMOK: +3646/431-310

+3646/787-408

Mobilszám a nyitvatartási időben: +36701524621

Eltereléssel (Megelőző felvilágosító kezeléssel) kapcsolatos felvétel telefonos egyeztetés alapján.

A felvételhez szükséges magával hoznia:

Személyes okmányok, TAJ kártya, az eljáró nyomozó hatóság által kiadott tanúsítványra, vagy az ügyészi vádelhalasztó határozatra, vagy a bíróság eljárást felfüggesztő határozatra.

Mottónk

„ Mindenki megérdemli, hogy kapjon egy esélyt, hogy megismerjék. Ehhez ki kell kapcsolni az ítélkezés, az előítélet, a saját értelmezések védőpajzsát.”  (Raphaëlle Giordano)

Nyitvatartás

2021-ben és 2022-ben változtattunk a nyitvatartásunkon. Ma már keddenként és csütörtökönként 7.30-tól 18 óráig vagyunk nyitva azért, hogy a dolgozó, vagy iskolába járó klienseink is elérjenek bennünket. Hétfőn, szerdán 7.30-tól 15.30-ig állunk klienseink rendelkezésére. Pénteken pedig 7.30-tól- 10.30-ig tartunk nyitva, de ezen a napon nem fogadunk ügyfeleket az Ambulancián. 

A klienseink, vagy leendő klienseink a közösségi oldalunkon is, illetve online is elérnek bennünket. 

https://www.facebook.com/drogambulanciaalapitvanymiskolc